Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej - Jastarnia, Jurata, Chałupy
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP"
Gimnazjum im Jana Pawła II w Jastarni
zorganizował w sierpniu 2018 r.

XIX OTWARTY METROPOLITALNY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona była
WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI JAKO DARU BOŻEGO

W ramach festiwalu uczestnicy:
NAPISALI I ZAŚPIEWALI PIOSENKĘ DLA MATKI BOŻEJ – KRÓLOWEJ POLSKI
LUB HYMN 100-lecia RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Niepodległość którą Polska straciła poprzez rozbiory to głównie brak porozumienia MIĘDZY NAMI POLAKAMI. Odzyskała ją 11 listopada 1918 r.
O wolność i kształt Polski walczymy od tysiąca lat – z różnymi sukcesami. Zwycięstwo pod Grunwaldem, obrona Jasnej Góry przed Szwedami, to skłania Króla Jana Kazimierza do POWIERZENIA KRÓLESTWA MATCE BOŻEJ
Przez lata zaborów walczono o Polskę: kulturą, wiarą i miłością. Walczyli wszyscy, którzy czuli się Polakami: Polacy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Rosjanie, Katolicy, Prawosławni, Ewangelicy, Ateiści, którzy wierzyli w Rzeczypospolitą Polskę .

UMIŁOWANI BRACIA I SOSTRY
(…) Z woli Bożej Opatrzności zwyciężył Orzeł Biały. Zwyciężył polski ród. Zwyciężyła droga 11 listopada, droga ludzi Bogu i Polsce wiernych. Wiele ich imion Także tu, w Gdańsku , na Wybrzeżu (…).
Pomniki. Tablice. Epitafia. Upamiętnia Opowieść o drodze Narodu o ludziach, żywych kamieniach tworzących szaniec polskiej wolności, przewodnikach i nauczycielach narodu. To dzięki nim Polska trwa, świadoma wiana wieków, wartości swej historycznej drogi, odporna na wszystko, co chciałoby jej Imię pomniejszyć, zbrukać i spłaszczyć (…).
Błogosławiony ks. Popiełuszko w swym pamiętnym nauczaniu, formułującym etos pokolenia stanu wojennego, z uporem powtarzał słowa św. Pawła Apostoła : „Nie daj się zwyciężyć złu, tylko zło dobrem zwyciężaj”. Taka winna być chrześcijańska miara, miara dobra, także naszych czasów, naszych postaw, naszych sporów. Taką miarą powinniśmy oceniać drogę polskich pokoleń (…)
Spójrzcie do orła zrywającego się do lotu. To potężny dumny ptak z piastowskiego gniazda, o locie wysokim świadom swej siły i władczej potęgi. To Orzeł 11 listopada1918 roku. „Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały”, śpiewali Polacy na drodze ku Niepodległej. To symbol Ojczyzny, symbol tamtego wielkiego daru Bożej Opatrzności, niepodległości, suwerenności, wolności (…).
Niech ta droga trwa! Niech się umacnia! Droga zawierzenia Chrystusowi i Jego Matce. Droga wierności temu, co Polskę stanowi, wsparta o dziedzictwo ojców, o historyczną tożsamość, o lekcje krzyża. Droga 11 listopada. Droga, którą symbolizuje dumny ptak ojczyzny – Orzeł Biały.

Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
Słowa z homilii wygłoszonej podczas poświęcenia Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny
Gdańsk, Bazylika św. Brygidy, 16. Grudnia 2017 roku.
Duch Niepodległej, Gdański Przewodnik Patriotyczny
Wyd. Gdańskie Seminarium Duchowne,
ISBN, 978-83-950810-0-2

I zaiste, nigdzie jeszcze tak dobrego śpiewu ludowego nie słyszałem jak w Jastarni. Najserdeczniej się modli śpiewając, a melodia jest tak piękna i każdego głęboko zachwyca. Często jeszcze przed nabożeństwem szedłem do kościoła, tylko, aby śpiewowi się przysłuchiwać i rozkoszować się w tym morzu głosów i melodii. W muzyce szukacie tam gdzieś w Niemczech wzorów śpiewu ludowego, a czemu nie przybywacie do Jastarni ?
JASTARNIA, 1863 Oskar Kolberg

ZAŁOŻENIA FESTIWALU 2018

W tym roku Festiwal i piosenki będą poświęcone były: Matce Bożej czuwającej nad naszą niepodległością – Polski. Trudne były czasy odzyskiwania niepodległości. Teraz kiedy jesteśmy wolni, też mamy problem – proszę się wczuć w niepodległość i napisać: SŁOWA BOŻE O POLSKEJ WOLNOŚCI – to jest nam potrzebne wszystkim POLAKOM. Na tej drodze powinniśmy znaleźć swoje miejsce. Zależy nam, jako Organizatorom, aby wartość twórcza młodzieży, biorącej udział w Festiwalu: napisała najpiękniejszą piosenkę oddania się człowieka Chrystusowi, poprzez jego miłość do drugiego człowieka. Należy również podkreślić, silny związek regionu kaszubskiego z Kościołem, kulturą chrześcijańską związaną i z naszym polskim morzem, co powinno znaleźć odbicie w festiwalowych piosenkach.
Jan Paweł II, 11 czerwca 1987 roku na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w czasie spotkania mszalnego, wypowiedział słowa, które zapadają w serca Kaszubów: „Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o Waszej tożsamości”. Te wypowiedziane słowa były również myślą przewodnią młodzieży piszącej piosenki na XIX Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej. Jan Paweł II powiedział coś więcej: POLAKU BĄDŹ SOBĄ I NIE ZAPOMINAJ, ŻE MASZ OJCZYZNĘ I NIE ROZBIERAJ JE NA DWIE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW I GOŚCI W PRZYSZŁYM ROKU
 

1. Wyniki i Sprawozdanie z 2018 r. w zakładce Wyniki